display result search
منو
خانواده موفق، جلسه دوم

خانواده موفق، جلسه دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 54 دقیقه مدت قطعه
  • 383 دریافت شده
سخنرانی استاد سعید عزیزی با موضوع «خانواده موفق»، جلسه دوم، سال 1402

همان طور که از لحاظ فیزیک بدن، زن و مرد متفاوت آفریده شده اند و مستحضر هستید که این تفاوت دلیل بر تناقض نیست بلکه دلیل بر تکامل است. از لحاظ روحی و روانی، زن و مرد متفاوت آفریده شده اند.
سیستم ذهنی مرد به منطق گرایش دارد و خانم ها به احساس. مردها کلی نگر و زن ها جزئی نگر هستند. دیدگاه مرد به دور و زن به نزدیک است. تمرکز در وجود آقایان یگانه و در خانم ها چندگانه است. فضاسازی های سه بعدی در آقایان قوی تر از خانم ها است.
ششمین تفاوت مسائل ماورائی و لطافت روح است که در خانم ها بیشتر از آقایان است که یک به پنج است. یعنی خداوند جنس زن را لطیف آفریده است. خانم ها با عالم غیب رابطه بهتری برقرار می کنند. این غیب ممکن است الهی باشد و ممکن است شیطانی باشد. خانم ها بیشتر از آقایان خواب می بینند.
توصیه می شود کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی را همه خانواده ها مطالعه کنند و به آن عمل نمایند. کتابی است کاربردی با موضوعات مختلف.
خانم ها بیشتر از آقایان خرافاتی هستند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 54:00

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی