display result search
منو
عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

  • 1 تعداد قطعات
  • 20 دقیقه مدت قطعه
  • 93 دریافت شده
سخنرانی از حجت الاسلام محمدباقر فرزانه با موضوع «عوامل پیروزی انقلاب اسلامی»، سال 1399

تا قرن ها این مسئله مطرح خواهد بود که عواملی که نظام مقدس جمهوری اسلامی را روی کار آورد و موجب سقوط دو هزار و پانصد ساله نظام ستم شاهی شد چه بود.
پنج عامل باعث شد آن نظام سقوط و این نظام روی کار بیاید.
عامل اول سقوط فساد آن خانواده منحوس بود که فسادش بین المللی بود و فقط مخصوص تهران و ایران نبود. و این بسیاری از مومنین را خشمگین کرده بود.
عامل دوم خفقانی بود که آنها به توسط آمریکا در ایران ایجاد کرده بود. هر زن و مرد ایران این احساس را داشت که کسی در کنار او هست که می خواهد گزارش حرف ها و اعمال او را به افراد دیگر گزارش دهد. و طبیعی است که این بخش زیادی از مردم را ناراحت کرده بود.
عامل سوم این بود که مردم ایران احساس کرده ببودند و فهمیده بودند که ثروت ملی آنها به غارت می رود.
عامل بعد این بود که ایرانی احساس می کرد که دین و مذهب او مورد تمسخر و تحقیر و تخریب قرار گرفته است.
عامل بعدی این بود که امام به عنوان رهبر انقلاب می فرمودند که نظام شاهنشاهی نباشد و باید نظام الهی بر روی کار بیاید.
اگر نظام ستمشاهی غیر کلام امام خمینی، بقیه موارد را اصلاح می کرد، آنها معتقد به رفتن نظام ستمشاهی نبودند و خشم آنها فروکش می کرد ولی یک عامل می گفت که نظام ستمشاهی باید نباشد و آن کلام شخص امام بود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 20:02

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی