display result search
منو
امانتی که خدا به ما سپرده چیست؟

امانتی که خدا به ما سپرده چیست؟

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 62 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع " امانتی که خدا به ما سپرده چیست ؟ "

خداوند در قرآن می فرماید که ما امانت الهی را به کوه و آسمان و زمین عرضه کردیم و هیچ کدام جز انسان داوطلب پذیرش آن نشدند. این آیات نشان می دهد که این یک پیشنهاد بوده و تحمیل نشده است، پس پاداشی دارد. مورد دیگری که از این آیه می توان فهمید این است که همه موجودات و مخلوقات دارای شعور هستند.
در مورد اینکه این امانت چه بوده است باید گفت که چندین نظر وجود دارد. برخی معتقدند که اعضا و جوارح انسان، عقل و اختیار او بوده و برخی معتقدند که ولایت و توحید و حلال و حرام خدا بوده است. اما مفسری این دو را جمعا زندگی و حیات دنیا نامیده که همه اینها را در بر می گیرد. حیات دنیوی همان امانت الهی است که موقتی بوده و روزی باید آن را پس بدهیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:08

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی