display result search
منو
تفاوت در برخورداری از نعمت ها و عدالت خداوند

تفاوت در برخورداری از نعمت ها و عدالت خداوند

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 44 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع " تفاوت در برخورداری از نعمت ها و عدالت خداوند "

همه زندگی ما در این دنیا مانند یک خواب چند ساعته و شاید کمتر از آن خواهد بود. وقتی مرگ ما را در بر بگیرد و ما به دنیای دیگر منتقل شویم، فکر می کنیم که انگار نیمروزی را در خواب بودیم و حالا بیدار شده ایم. مثال دقیق این امر زندگی اصحاب کهف و بیداری آنها بعد از خواب سیصد ساله است. پس عدالت در مورد ما باید در مورد همه زندگی ما در نظر گرفته شود که این امر محدود به زندگی دنیایی ما نمی شود.
ما باید به نعمت های خداوند شکرگزار باشیم و برای آنچه به ما عطا نشده دعا کنیم و اگر هیچ وقت به آن نرسیدیم صبر پیشه کنیم. خداوند به ما وعده داده که آنچه در دنیا به ما عطا نکرده را جبران خواهد کرد به طوری که انسان در قیامت آرزو می کند که ای کاش در دنیا هیچ نداشت تا در آخرت زندگی بهتری داشته باشد.
پس اگر نقصی در زندگی دنیوی ما هست باید بدانیم که این همه زندگی ما نیست و دعا کنیم و بخواهیم و اگر اجابت نشد بپذیریم و تسلیم شویم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:13

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    بسیار آرامش بخش بود....جا داره تمام سخنرانیهای استاد شنیده بشه،

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی