display result search
منو
برای کسانی که داغ عزیز دیده اند

برای کسانی که داغ عزیز دیده اند

  • 1 تعداد قطعات
  • 7 دقیقه مدت قطعه
  • 102 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع " برای کسانی که داغ عزیز دیده اند "

اگر ما خدا را حکیم و رحیم می دانیم، باید در مورد مرگ عزیزانمان نیز تسلیم باشیم. امور خداوند همگی حکیمانه بوده و به یقین به نفع ماست. این در حالی ست که ما علم و آگاهی کافی را برای فهمیدن این امور نداریم.
بخش بیشتر زندگی ما بعد از مرگ است. برزخ فاصله میان دنیا و جاودانه شدن ماست. انسان با ورود به قیامت برزخ را از یاد می برد و در آنجا دنیا و اعمال دنیوی ما پررنگ تر خواهد شد. اگر در دنیا کسی در مقابل اتفاق تلخی صبر کند، در آخرت بالاترین پاداش ها از خداوند دریافت خواهد کرد.
داغ فرزند و عزیزان یک جدایی موقتی است و انسان ها همه در نهایت می میرند و یکدیگر ار ملاقات می کنند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 7:02

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی