display result search
منو
وصیت کنید !

وصیت کنید !

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 60 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع " وصیت کنید ! "

وصیت نوعی سفارش است برای بازماندگان، تا اموری که انسان فرصت انجام آن ها را نداشته به دیگران بسپارد و همچنین تکلیف اموالش مشخص شود. وصیت کردن مستحب است اما اگر کسی نشانه های مرگ را دریافت کرده باید وصیت کند. روزه و نماز قضا، خمس و زکات و بدهی و امانت و حقوق فرزندان از امور دیگری هستند که در وصیت نامه باید ذکر شوند. عمل به وصیت نامه برای بازماندگان واجب است و هر کس بهتر است برای خوردش وصی انتخاب کند.
کسی که در وصیت نامه خود به ناحق به کسی ضرری برساند، گناه کبیره انجام داده است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:33

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی