display result search
منو
وجدانت را بیدار نگه دار !

وجدانت را بیدار نگه دار !

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 101 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع " وجدانت را بیدار نگه دار !"

خدا در قرآن نفس لوامه را به دنبال قیامت می آورد که نشان از شباهت این دو به یکدیگر دارد. نفس لوامه دادگاهی درونی و قیامت دادگاهی بیرونی بوده که انسان در هر دو این ها حاضر می شود. اما گاهی ممکن است این امر در همه انسان ها بیدار نباشد و انسان خود را مورد سرزنش قرار ندهد. کسانی که با انجام کوچکترین خطایی خود را محاکمه می کنند، جلوتر از دیگران هستند و این بسیار خوب است. اگر انسان در درون خود موعظه گری نداشته باشد موعظه دیگران نیز در وی اثری نخواهد داشت.
رسول خدا (ص) می فرمایند که تا می توانید در انجام امور نیک بکوشید تا بدی ها از شما دور شوند.
نفس لوامه همان وجدان بیداری است که مقدس بوده و انسانی موفق است که بتواند در دنیا در مبارزه بین امور دنیوی و الهی به خوبی خود را محک بزند و انتخابی درست داشته باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:57

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی