display result search
منو
پوشش حق و باطل

پوشش حق و باطل

  • 3 تعداد قطعات
  • 12 دقیقه مدت قطعه
  • 618 دریافت شده
سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح با موضوع "پوشش حق و باطل"

چگونه است که با اینکه انسان فطرتاً طالب حق است بعضی افراد از حق بدگویی می‌کنند؟! و این به این جهت است که حق با باطل پوشیده می‌شود. اگر حق خالص جلوه می‌کرد، هیچ‌کس اعتراضی به آن نداشت؛‌ به خورشید گفته شود تاریکی،‌ به گل بگویند زشتی. باید حق با رنگ باطل زده شود که فریب آن رنگ خورده شود.

یکی از مهم‌ترین کارهای فتنه‌گران برای فریب، امتزاج حق و باطل است. با هزاران شگرد و روش این کار را انجام می‌دهند و استادشان ابلیس هزاران سال تجربه دارد. آن ها مغالطاتی انجام می‌دهند مثل مغالطه آزادی، پیشرفت، دموکراسی و ... . وقتی گفته می‌شود، واقعاً دل شما پر می‌زند؛‌ چقدر این واژه زیبا است اما آنچه که ارائه و دنبال می‌شود چیز دیگری است.

ما باید واژه‌ها را درست معنا کنیم و آنجا که چیزی به عنوان حق ارائه می‌شود، حدودش را بشناسیم و آنجا که به عنوان باطل ارائه می‌شود و زشت نشان داده می‌شود، ببینیم زشتی آن مربوط به کجاست؟

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی