display result search
منو
چرا باید به یاد مرگ باشیم؟

چرا باید به یاد مرگ باشیم؟

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 157 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع " چرا باید به یاد مرگ باشیم؟ "

ما باید همواره به یاد مرگ باشیم چرا که این حقیقتی است که دیر یا زود اتفاق می افتد. بیان واقعیت نباید تلخ باشد، اگر چه مرگ تلخ نیست. دعوت به مرگ و یاد آن، دعوتی حکیمانه است چرا که مرتبط به آینده ما است. هیچ انسانی نیست که دلش نخواهد بداند که بعد از مرگ چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. پس باید از این موضوع لذت ببریم و برایمان خوشایند باشد. انسان با مرگ و با دانستن اطلاعاتی در مورد آن به دانش و آگاهی دست می یابد که قبلا نمی دانسته است.
بنا بر آیات و روایات چند دلیل برای آمدن انبیاء الهی وجود دارد که شامل تقویت ارتباط مردم با خداوند و تقویت ارتباط مردم با قیامت است.
در قیامت از انسان پرسیده می شود که مگر شما را به واسطه رسولان هدایت نکردیم؟ و انسان می گوید که ما در آن زمان آنها را دیوانه خواندیم و از آنها پیروی نکردیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:56

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    عالی بود

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی