display result search
منو
دنیا شناسی

دنیا شناسی

  • 2 تعداد قطعات
  • 12 دقیقه مدت قطعه
  • 882 دریافت شده
سخنرانی آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب با موضوع "دنیا شناسی"

ای جاهلی که فریاد می زنی که جاده تنگ است و چطور برویم، بدان که این مسیر بسیار زیبا و فرح بخش است. این جاده خوب و وسیع است ما باید کفشمان را عوض کنیم. حال تو می گویی که کلی پول داده ام و این کفش را خریده ام و می خواهم به همه نشانشم دهم. هر کسی که در دنیا خودش را به زحمت انداخته مقصرش خودش است که حاضر نیست کفش دنیا دوستی و دنیا طلبی را از پایش خارج کند.

خداوند تبارک و تعالی تمام امکاناتی که برای آسایش بشر است را برایش فراهم کرده است. تمام نوشیدنی ها و پوشیدنی ها و ... برای تو فراهم شده است؛ منتها بشر حرص می زند و همیشه زیاده خواه است. این قیود و وابستگی ها بشر را بیچاره کرده است و اسیر این دنیا شده است.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی