display result search
منو
خرافه چهارشنبه سوری در کلام علما

خرافه چهارشنبه سوری در کلام علما

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 83 دریافت شده
بیانی از استاد شهید مرتضی مطهری با موضوع «خرافه چهارشنبه سوری»

قرآن می گوید هر سنت قدیمی را به دلیل اینکه گذشتگان و نیاکان ما اینچنین می کرده اند و ما باید راه نیاکان خودمان را برویم، این محکوم است چرا که ممکن است نیاکان شما دچار اشتباه شده باشند. ممکن است نیاکان شما دارای عقل و شعور لازم نباشند. چهارشنبه آخر سال شمسی می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگوییم خانواده احمق ها آتشی روشن می کنند و از روی آن می پرند. این چه قدر حماقت است و وقتی سوال از دلیل آن می کنی می گویند این یک سنت است که از قدیم پدران ما چنین می کرده اند. قرآن می گوید این حماقت ها را بپوشانید ولی شما سال به سال آن را تجدید می کنید.
سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست است یا نادرست. اکر درست است به سوی آن گرایش داشته باش و اگر نادرست است، اگر تمام پدران تو داشته اند به آن پشت پا بزن.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:42

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی