display result search
منو
اخلاق حسینی - بخش چهارم

اخلاق حسینی - بخش چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 47 دقیقه مدت قطعه
  • 112 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " اخلاق حسینی - بخش چهارم "

انسان اگر در دوران حیات خود حقیقتی را نداند، در گمراهی است و خدا راضی به گمراه ماندن بندگان خود نیست. پس بر انسان واجب است تا هزینه کند و دانا شود و به حقایق دست یابد. دانایی برای انسان به منزله نور و نادانی به منزله گمراهی است. نادانی انسان از تهیدستی بدتر بوده و خداوند دوست ندارد که انسان در گمراهی بماند.
افراد زیادی در طول تاریخ بوده اند که برای دریافت علم مجبور به مهاجرت از شهر و دیار خود شده اند و این انسان ها امروز از نوادر روزگار بوده و گاهی برخی از آثارشان هنوز برای ما کاربرد دارد. یکی از این افراد ابوعلی سینا است که سالها در پی کسب علم و دانش بود و بعدها کتب او در زمینه پزشکی در بسیاری از دانشگاههای اروپا تدریس می شد.
عالمان در گذشته گاهی تا پای جان برای رسیدن به معرفت پیش می رفتند و موفق می شدند. ابوریحان بیرونی نیز یکی دیگر از این عالمان بود که زندگی اش در کتب تاریخی ماندگار شده است.
انسان با معرفت می تواند آخرت خود را بسازد و زندگی همراه با دانایی نورانی است. اگر دانایی نباشد، همه چیز بیهوده می گردد و این امر موجب می شود تا بتوانیم از حضور انسان ها و بیشتر کودکان در مجالس اباعبدالله (ع) عالمان دین بسازیم تا به دین خدمت کنند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 47:47

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی