display result search
منو
خاطراتی از شهید چمران - قسمت هفتم

خاطراتی از شهید چمران - قسمت هفتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 38 دریافت شده
بیان خاطراتی زیبا از زبان همرزمان و دوستان عارف مجاهد شهید دکتر مصطفی چمران

خاطره روز 31 خرداد و لحظه مجروحیت و شهادت دکتر مصطفی چمران

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:37

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی