display result search
منو
زندگی پس از زندگی - بیداری

زندگی پس از زندگی - بیداری

  • 1 تعداد قطعات
  • 63 دقیقه مدت قطعه
  • 301 دریافت شده
قسمت آغازین از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای ایبن الکساندر از کشور آمریکا

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای ایبن الکساندر را می شنویم:
ابتلا به مننژیت و یک هفته در کما بودن
خروج موقت روح از بدن و شناور شدن در رودخانه ای از رنگ و نور
مشاهده زندگی و سرسبزی و پویایی در گذرگاهی نورانی
مرور کامل زندگی از زوایای مختلف و با جزئیات کامل
مشاهده نجوای زیبای فرشتگان و سرشار از عشق به پروردگار
حضور یک همنشین و احساس آرامش از حضور او
حرکت به سمت بالا و حضور در جایی بسیار سیاه و تاریک
بازگشت به گذرگاه نخستین و شنیدن ندایی که در اینجا نخواهی ماند و باز می گردی و گذشتن از قلمروهایی زیبا و بازگشت به دنیای مادی و به هوش آمدن در اتاق آی سی یو

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 63:32

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    جالب بود

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی