display result search
منو
زندگی پس از زندگی - به کدامین هیات

زندگی پس از زندگی - به کدامین هیات

  • 1 تعداد قطعات
  • 37 دقیقه مدت قطعه
  • 160 دریافت شده
قسمت بیست و ششم از سری چهارم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای علی فضلعلی از شهر کرمان

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای علی فضلعلی را می شنویم:
به محض تصادف خروج موقت روح از بدن و نداشتن هیچ درد و احساس ناراحتی
مشاهده دوستان و خانواده که جلوی بیمارستان جمع شده بودند و استرس و ناراحتی والدین و خواهرها
مشاهده خواهرها که خانه بودند و چون متوجه شدند پدر و مادرم بیمارستان آمده اند از همسایه پول قرض کرده و با آژانس به بیمارستان آمدند
مشاهده نسخه ای که یکی از دوستان برای تهیه آن به چند داروخانه مراجعه کرد و آخر هم استوری کرد و یکی دیگر از دوستان تماس گرفت و تلفنی هماهنگ کرد تا بتواند نسخه را تهیه کرده و تحویل بیمارستان بدهد
مشاهده راز و نیاز پدر با خدا و پیغامی که در گوشی به من گفت تا در صورت رفتن از این دنیا به عموی شهیدم سلامش را برسانم
بازگشت روح به بدن و چندماه قدرت راه رفتن و تکلم نداشتن تا اینکه با عنایت خداوند کم کم بهبودی حاصل شد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 37:23

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی