display result search
منو
زندگی پس از زندگی - آزمون

زندگی پس از زندگی - آزمون

  • 1 تعداد قطعات
  • 64 دقیقه مدت قطعه
  • 129 دریافت شده
قسمت چهاردهم از سری چهارم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای شاپور سعدی نژاد از جزیره کیش

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای شاپور سعدی نژاد را می شنویم:
درد گرفتن قلب در اواخر تمرین کشتی و انتقال به بیمارستان کیش
در همان لحظات اولیه کم کم صداها را نشنیدن و تاریک شدن محیط و ناگهان خود را در تونلی به سمت بالا مشاهده کردن
در یک لحظه خود را چسبیده به سقف بخش اورژانس دیدن و مشاهده تیم پزشکی که در حال احیای جسم بر روی تخت اورژانس هستند
بعد از مراحل احیاء ناگهان خود را در جسم و روی تخت دیدن با درد زیاد و صحبت با دکتر و لحظاتی بعد مجدد مثل دفعه قبل صداها را نشنیدن و تاریک شدن محیط و دوباره خود را در تونلی مشاهده کردن و چسبیده شدن به سقف بخش اورژانس و اینبار با درک جدا شدن روح از بدن و تمام شدن درد، شروع به داد و فریاد کردن که به من کاری نداشته باشید حالم خوب است اما کسی توجه نمی کرد
مشاهده شخصی که قصد فیلم گرفتن با گوشی داشت و خانم دکتر ناراحت شد و به او اجازه نداد و مجدد عملیات احیاء بر روی جسم انجام شد و بازگشت مجدد روح به بدن
در حالیکه خانم دکتر در حال دستور برای تزریق دارو بود برای بار سوم صداها محو و محیط تاریک شد و مثل دو مرحله قبل خود را در تونلی مشاهده کردن و چسبیده شدن به سقف بخش اورژانس و بعد از انجام مجدد شوک الکتریکی، یکبار دیگر روی تخت چشم باز کردن و با ثابت ماندن شرایط، انتقال از اورژانس به بخش آی سی یو انجام شد
داخل آی سی یو یک لحظه تجربه مجدد خروج روح از بدن و حاضر شدن بالای ایستگاه پرستاری و دیدن پرستار آی سی یو که بلافاصله کنار تخت آمد و روی چهارپایه کوچکی ایستاد و خودش با دست شروع به شوک دادن و احیای جسم نمود تا بقیه همکارانش رسیدند و بازگشت مجدد روح به بدن و عادی شدن شرایط
شرکت در جلسه مشترک با حضور رئییس و پرسنل بیمارستان کیش و راستی آزمایی این تجربه

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 64:57

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی