display result search
منو
زندگی پس از زندگی - ورود به مردن

زندگی پس از زندگی - ورود به مردن

  • 1 تعداد قطعات
  • 57 دقیقه مدت قطعه
  • 173 دریافت شده
قسمت سوم از سری چهارم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای سیدابوالقاسم احمدی از شاهین شهر اصفهان

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای سیدابوالقاسم احمدی را می شنویم:
تصادف با موتورسیکلت و انتقال به بیمارستان و عمل جراحی و جداشدن موقت روح از بدن در اتاق آی سی یو
مشاهده سایر بیماران داخل بخش آی سی یو و خواهر که پشت درب آی سی یو حضور دارد و دعا می کند
مشاهده دوستانی که از آبادان برای عیادت آمده بودند و یکی از آنها که پاکت پولی به خانواده داد
حضور در محله پدری و دیدن پدر که در حال عزیمت به مسجد بود و از شخصی التماس دعا نمود
مشاهده مجلس ختم صلوات خانم ها در منزل و نذر خانواده در یکی از مساجد خمینی شهر و بردن کاچی به آنجا
قرار گرفتن در محیطی کاملا تاریک و ترسناک و مشاهده نوری سبز همچون یک مسجد در دوردست و تلاش برای رسیدن به آنجا و فاصله افتادن های مکرر در مسیر
شنیدن صداهایی بسیار وحشتناک از دعوای موجوداتی شبیه انسان که دم و سم داشتند و تداعی دعواهای دنیایی بود
سقوط در دره ای عمیق و حاضر شدن در بالای جسم در بیمارستان و تلاش پرسنل بیمارستان برای احیای جسم
لحظات دردناک و دلهره آور و سخت بازگشت روح به جسم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 57:01

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی