display result search
منو
زندگی پس از زندگی - ندای آسمان

زندگی پس از زندگی - ندای آسمان

  • 1 تعداد قطعات
  • 41 دقیقه مدت قطعه
  • 137 دریافت شده
قسمت هفدهم از سری اول برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای محمدرضا خرمیان

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای محمدرضا خرمیان را می شنویم:
مراجعه با تاخیر به بیمارستان بعد از سکته و ایست قلبی در بیمارستان
جدا شدن موقت روح از بدن و قرار گرفتن در محیطی ناشناخته که هزاران نفر دیگر در آنجا حضور داشتند
صعود از روی تخت بیمارستان مانند آسانسور به سوی طبقات آسمان و توقف در طبقه چهارم و دیدن انسان هایی در آنجا که روی نوک پایشان راه می رفتند
در طبقات بالاتر رسیدن به بیابانی بسیار وسیع که میلیون ها نفر با کفن در آنجا حاضر بودند
شنیدن صدای تلاوت آیه ای از قرآن و متوجه صدای خود شدن
تشریف آوردن سیدی نورانی و بند آمدن زبان و ناتوانی در صحبت کردن با ایشان
دستوری که آن سید بزرگوار و نورانی دادند مبنی بر اینکه ایشان را به دنیا برگردانید و در همان لحظه برگشت روح به جسم در روی تخت بیمارستان و صدای شلوغی و صلوات مردم که داد می زدند این قاری قرآن زنده شد
پزشکی که آنجا بود و گفت قلب شما حدود سه دقیقه ایست کرده بود و برگه ای که روی آن نوشته شده بود انتقال به سردخانه
شرفیابی به محضر رهبر معظم انقلاب و تعریف کردن این ماجرا و درخواست معظم له برای تعریف دوباره این تجربه و توصیه ایشان مبنی بر اینکه از این پس با شنیدن هربار صدای اذان، شکر خدا را برای این فرصت دوباره به جای آورید

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 41:28

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی