display result search
منو
زندگی پس از زندگی - ارزش قول

زندگی پس از زندگی - ارزش قول

  • 1 تعداد قطعات
  • 34 دقیقه مدت قطعه
  • 138 دریافت شده
قسمت یازدهم از سری اول برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم مریم افضل پور

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ خانم مریم افضل پور را می شنویم:
دیدن دو نفر در خواب که وارد هر خانه ای می شدند صدای گریه یا خنده از آنجا بلند می شد و همزمان کسی از دنیا می رفت
بیدار شدن از خواب و احساس گرما و عطش فراوان و هنگام برخاستن جهت آب خوردن، همان دو نفر را در اتاق خواب مشاهده کردن
احساس اینکه خون های جاری در رگ های بدن بصورت مایع مذابی درآمده و از سمت انگشتان به سمت گلو در حرکت است
شناور شدن داخل تونلی تاریک و مدور و به سمت نور انتهای تونل کشیده شدن و مرور کامل زندگی با جزئیات
قرار گرفتن در محیطی دلپذیر و مسیری لذتبخش که ناگهان حسرت بسیار زیاد از یک قول انجام نشده که هنوز وقت انجامش نرسیده بود باعث توقف در این مسیر شد
التماس برای گرفتن یک فرصت چندساعته جهت انجام این قول و تمام شدن این حسرت بی پایان
دیدن گوی هایی نورانی و پخش شدن در آن نورها و بازگشت به همان اتاق خواب و دیدن همان دو نفر که می گفتند برویم هنوز وقت رفتن این نرسیده
صدا کردن پدر و مادر و درک این مطلب که روح دوباره به بدن بازگشته و همه چیز عادی شده

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 34:21

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی