display result search
منو
زندگی پس از زندگی - تولدی دیگر

زندگی پس از زندگی - تولدی دیگر

  • 1 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 227 دریافت شده
قسمت اول از سری اول برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای دکتر گلستانی

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای دکتر گلستانی را می شنویم:
سانحه رانندگی در جاده و از دست دادن دختر 4 ساله در آن حادثه
مرور زندگی از زمان یکسالگی در گهواره تا لحظه تصادف
دیدن لحظه قبل از تصادف از بالا و احساس صعود به سمت آسمان و رسیدن تا ابرهای آسمان و متوقف شدن در آنجا و دیدن اتفاقات روی زمین از جاده تا بیمارستان
مشاهده روح دختر4 ساله در بالای ابر دیگری که رویش به سمت دیگری بود
ندایی که خبر از بازگشت داد و برگشتن دردناک روح به جسم در بیمارستان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 36:40

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی