display result search
منو
زندگی پس از زندگی - برق آسا

زندگی پس از زندگی - برق آسا

  • 1 تعداد قطعات
  • 65 دقیقه مدت قطعه
  • 187 دریافت شده
قسمت بیست و نهم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای امید مرادی از شهر تهران

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای امید مرادی را می شنویم:
اولین اتفاق قبل از شب قدر ومشاجره و زورگویی به یکنفر که به پشیمانی منجر شد و یکسال بدنبال جبران مافات بودن
دومین اتفاق مشاجره با همسر که در عین ناباوری منجر به نفرین همسر شد
سومین اتفاق مربوط به گرفتاری پدر و سعی در برطرف کردن آن و کمک به او
همزمان با این سه مشغله ذهنی، بروز حادثه در حین سرویس کولر و برق گرفتگی
خارج شدن موقت روح از بدن و رفتن داخل یک اتاق یا یک میز و یک در
آمدن شخص ناشناسی که ناگهان دست ها را گرفت و به سمت میز کشید و ...
باز شدن یک پرده سینما در روی دیوار و مرور کامل زندگی تا لحظه حادثه و مرگ
باز شدن یک تونل کشنده و کشیده شدن به داخل تونل از سمت پاها و تحمل کردن چند عذاب و مکافات همزمان با هم
وارد شدن به یک راهروی سبز پر از در و ماندن پشت درهای بسته
ندای پشت سر و یک لحظه حاضر شدن در مراسم تدفین و عذاب کشیدن از شیون و بی قراری خانواده و اطرافیان
تکیه دادن به یک درخت و داخل درخت شدن و آگاهی از همه جزئیات آن درخت
بازگشت به همان راهروی سبز و چند سال معطل شدن
مشاهده یکی از ماجراهای زندگی با همسر داخل یکی از اتاق ها و عذاب کشیدن
قبل از قبولی درخواست بازگشت به دنیا، دیدن جمعیت کثیری که قرار بود بمیرند
بازگشت روح به بدن در وضعیتی خاص

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 65:37

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    دمت گرم چقدر قشنگ تعریف کردی

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی