display result search
منو
زندگی پس از زندگی - رهایی و دستان خالی

زندگی پس از زندگی - رهایی و دستان خالی

  • 1 تعداد قطعات
  • 69 دقیقه مدت قطعه
  • 167 دریافت شده
قسمت بیست و هشتم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقایان حسین و محمدتقی شایان اصل

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت دو تجربه ی نزدیک به مرگ آقایان حسین و محمدتقی شایان اصل را می شنویم:
ماجرای اول(حسین):
خوردن میوه سمی در خردسالی و برده شدن به بیمارستان
خروج موقت روح از بدن و حضور در آسمان در یک لحظه
مشاهده 12 انسان سفیدپوش بسیار نورانی و ملائکه ای با بال های بزرگ
شنیدن ندای آسمانی که باید برگردی...
ماجرای دوم(محمدتقی):
اقدام برای تعمیر پمپ آب داخل چاه و دچار برق گرفتگی شدن
مرور سریع زندگی و آگاهی از دست خالی بودن در لحظه مرگ و احساس از دست دادن همه مادیات و غم و حسرت بی پایان برای نداشتن توشه سفر آخرت
آگاهی از خرج کردن همه اندوخته های خیر و معنوی پیش از مرگ
خارج شدن یک توده شفاف و مواج از قلب و شنیدن ندایی که تو حسین(ع) را داری
فرو رفتن در سیاهی مطلق و درک این مطلب که هرکسی سیاهی یا نور را خودش همراه خودش به آن دنیا می برد
تاثیر منفی ریا و خودبینی و دعاهای طلبکارانه در سوختن اعمال نیک
رها شدن از دست برادر و سقوط در ته چاه و پریدن برادر داخل چاه
جمع شدن همسایه ها و کشیدن با طناب از ته چاه
دیدن نقطه نورانی در حال بیهوشی و شنیدن صداهای بلند و بازگشت به دنیا

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 69:31

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی