display result search
منو
زندگی پس از زندگی - سایه بان

زندگی پس از زندگی - سایه بان

  • 1 تعداد قطعات
  • 57 دقیقه مدت قطعه
  • 117 دریافت شده
قسمت بیستم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای فرهاد پاپی از شهر درود

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای فرهاد پاپی را می شنویم:
اقدام برای خودکشی با خوردن قرص
خروج موقت روح از بدن در اتاق آی سی یو و باز شدن یک تونل سیاه در بالای سر
مشاهده اتاق های بیمارستان و منزل و کوچه
حس عذاب دهنده حسرت و پشیمانی
رفتن داخل تونل سیاه و التماس به خدا برای یک لحظه برگشتن و دیدن روی مادر
گفتن ذکر و صلوات و خلاص شدن از تونل تاریک
رسیدن به یک بیابان بی آب و علف و احساس ترس و تنهایی
دیدن سه موجود که هر سه خودم بودم ولی یکی از آنها بسیار وحشتناک و عصبانی و تمثیلی از اعمال بد خودم بود
پناه بردن زیر سایه بانی در روی یک تپه که قرآنی روی میز زیر سایه بان بود
گرفتن قرآن در بغل از ترس و گرفتن دست آن خودم که کوچکترین آن سه نفر بود
برگشتن به بدن در بیمارستان و به هوش آمدن

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 57:22

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی