display result search
منو
 زندگی پس از زندگی - با پای برهنه

زندگی پس از زندگی - با پای برهنه

  • 1 تعداد قطعات
  • 59 دقیقه مدت قطعه
  • 133 دریافت شده
قسمت سیزدهم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای امید عزیزی از شیراز

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای امید عزیزی را می شنویم:
فرار زندانی و تیر خوردن در مطب پزشک
انتقال به بیمارستان و خارج شدن موقت روح از بدن
مشاهده موجوداتی عجیب که از برخی مسائل و حقوق واجب سوال کردند
رفتن در یک بیابان که فوج فوج آدم پابرهنه در حال عبور بودند
ملاقات با روح مادربزرگ و گرفتن آب از او
دو ماه در کما بودن و رفت و برگشت از کنار تخت تا بیابان برزخ
مشاهده نذر مادر که با پای برهنه به امامزاده روستا رفته بود
دیدن روح خانمی که سال ها در برزخ چشم به راه خیرات فرزندانش بود
بازگشت به دنیا و یافتن معلول ذهنی که گم شده بود و صحبت کردن با او
متوجه شدن به سمت همسر که در اتوبوس به سمت منزل می رفت
دیدن روح دکتر نمازی که بانی بیمارستان بود و همچنان به آنجا می آمد
به هوش آمدن از کما بعد از دوماه بیهوشی در بیمارستان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 59:12

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    تشکر از ایران صدا ❤️

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی