display result search
منو
زندگی پس از زندگی - آینه ها

زندگی پس از زندگی - آینه ها

  • 1 تعداد قطعات
  • 67 دقیقه مدت قطعه
  • 154 دریافت شده
قسمت نهم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای میلاد دولت آبادی از شهر یزد

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای میلاد دولت آبادی را می شنویم:
تردد با موتور و تصادف با تاکسی و جدا شدن موقت روح از بدن
شناختن راننده تاکسی که بعد از تصادف فرار کرده بود
رفتن به صحرای بی آب و علف و عذاب شدن با میله های سرخ شده
مشاهده فیلم خطاها و دعواهای قبلی از تمام زوایا
دیدن محله های مختلف جهنم و عذاب های عجیب
دیدن بهشت و ناتوانی بر توصیف آن
زنده بودن آب و رنگ در بهشت
دیدن سه تن از اموات در بهشت
درخواست بازگشت برای جبران خطاها
تحمل درد و سختی زیاد برای برگشت روح به بدن

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 67:06

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    عالی

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی