display result search
منو
زندگی پس از زندگی - خاک غم

زندگی پس از زندگی - خاک غم

  • 1 تعداد قطعات
  • 63 دقیقه مدت قطعه
  • 174 دریافت شده
قسمت ششم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم مریم قربان تنهایی از شهر تهران

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت اولین تجربه ی نزدیک به مرگ خانم مریم قربان تنهایی را می شنویم:
مشاجره با همسر و داشتن افسردگی شدید و اقدام به خودکشی
جدا شدن موقت روح از بدن در بیمارستان و تلاش ناموفق برای بازگویی حقایق
ورود به دنیای خاکستری و تیره
دیدن قبر انسان هایی که خودکشی کرده بودند و ضجه هایی که می زدند
زجر کشیدن در همان وضعی که خودکشی کرده اند تا زمانی که عمر طبیعی اشان به سر بیاید و تازه وارد برزخ بشوند
بازگشت روح به بدن در بیمارستان
اصلاح نگاه به زندگی و تغییر مسیر

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 63:29

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی