display result search
منو
زندگی پس از زندگی - حضور

زندگی پس از زندگی - حضور

  • 1 تعداد قطعات
  • 57 دقیقه مدت قطعه
  • 152 دریافت شده
قسمت بیست و دوم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای میثم عباسیان از شهر کرج

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای میثم عباسیان را می شنویم:
سانحه رانندگی در بازگشت از مشهد مقدس
آمدن روح پدر بر سر صحنه تصادف
ناراحتی اطرافیان و شلوغی در صحنه تصادف و ترس و وحشت از مرگ و آرامش دادن پدر
توسل مادر به امام رضا (ع) و حضور حضرت در صحنه تصادف و تفقد از زائران مصدوم
تردد فرشتگان در صحنه تصادف و در میان مردم
مشاهده خلوت شدن صحنه تصادف و انتقال مصدومان با آمبولانس و تنها شدن با روح پدر و در محضر امام رضا(ع)
حضور در یک بیابان و باز شدن یک تونل سیاه و آمدن جمعیت تشییع کننده با صداهای وحشتناک
التماس روح پدر به امام رضا(ع) و شفاعت حضرت
حضور در حرم امام رضا(ع) بهمراه حضرت و دیدن فرشته ها در میان مردم
تفقد امام رضا(ع) از زائرانی که او را صدا می کردند
دیدن ارواحی که آنها هم در حرم حضرت حاضر بودند
برگشتن به همان صحرای خالی و مشاهده تشییع و تدفین و مراسم های ختم
دیدن ارواح فامیل و آشنایان که برای استقبال آمده بودند
حضور در کنار خانه خدا بهمراه روح پدر و برگشتن به همان صحرا
درک محضر امام رضا(ع) و امام حسین(ع) و امام زمان(عج)
شفاعت امام حسین(ع) و بازگشت به دنیا با همراهی روح پدر

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 57:59

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    نام سومین امام نگفتن😔

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی